Gå til hovedindhold

Pårørende på Bøgehusene

Pårørende og netværk kan i mange tilfælde være nøglen til at få borgerens liv til at fortsætte på en god måde efter indflytning på Bøgehusene. Det er vores holdning at de positive relationer pårørende og borger havde før indflytningen, skal søges bevaret.

  • Læs op

Derfor vægter vi, at:

Opgaver tidligere varetaget af pårørende forbliver deres opgaver. (f.eks. indkøb af tøj og toiletartikler).
Pårørende er altid velkomne til at komme på besøg, det er dog hensigtsmæssig at ringe og aftale i forvejen.
Pårørende inviteres til at deltage ved den årlige julefrokost.
Pårørendesamarbejdet omkring den enkelte borger prioriteres i borgerens interesse og til dennes bedste.
Alle er orienteret om rammerne for samarbejdet. Der vil årligt udkomme skriftlig orientering fra centerlederen omkring eventuelle ændringer.
Pårørende indbydes til deltagelse i det formaliserede samarbejde i form at statusmødet.