Gå til hovedindhold

Sansemæssige stimuli

Sansemæssige stimuli såsom lyde, dufte, smag, kulde, tyngde, varme og berøring er med til at skabe positive oplevelser med og for vores borger.

  • Læs op

Vi har erfaringer med at en væsentlig del af vores borgers trivsel og glæde er forbundet med sansmæssige oplevelser. Derfor har vi fået anlagt en sansehave og et snoezelrum.

Vi mener at sansehaven giver mulighed for at fremme borgernes evne til hensigtsmæssig sansebearbejdning. Personalet kan i haven tilgodese borgernes behov ved målrettet at udvælge og benytte bestemte dele af haven. Herved kan personalet tilrettelægge hvilke stimuli, der er fordrende for at opnå f.eks. ro og afstresning eller opmærksomhedsvækkende stimuli for vores borgere.

I snoezel rummet har vi mulighed for at begrænse udefrakommende stimuli, og derved danne en tryg ramme for samvær, der kan være med til at styrket relationen borger og personale imellem. Rummet har hos flere af vores borger med en hypersensitiv sanseprofil, været med til at dække deres behov for ro og afstresning. Vi har fokus på, at lave individuelle pædagogiske tiltag til at kompensere for og understøtte eventuelle sansemotoriske udfordringer, sanseforstyrrelser og sanser der stresser.
Der benyttes eksempelvis: stressreduktionsstrategier, konflikthåndteringsstrategier og sensorisk profil