Gå til hovedindhold

Neuropædagogik

Neuropædagogik bygger på viden fra neuropsykologien, og ved hjælp af neuropsykologiske test og iagttagelser kortlægges borgerens stærke og svage sider på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, og social funktion.

  • Læs op

Målet med disse test er at beskrive, både hvad borgeren kan, og ikke kan, samt borgerens udviklings potentiale. Når dette er klarlagt, tilrettelægges hverdagen på en måde, der giver borgeren mulighed for at trække/blive udfordret på de stærke sider, mens der bliver lagt mindre vægt på de svage sider.