Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovgrundlag

På Bøgehusene er 6 af boligerne oprettet efter § 105  lov om almene boliger, som er omfattet af lejelovens bestemmelser.
 
Derudover er der 9 boliger der er oprettet efter SEL § 108.
 
§ 108.Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.
 
Boligerne er kendetegnet ved at det er muligt at få omfattende støtte efter servicelovens § 83-85.
 
§83 "Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde, personlig hjælp og pleje og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.
 
§ 85. Kommunen sørger for tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 
 
Aktivitetstilbuddene både internt og eksternt er oprettet efter Servicelovens § 104.
 
§104 "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkår."

Bøgehusene
Fasanvej 3-5  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 52 50