Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Handleplaner

Handleplansmøder afholdes en gang årligt.
I mødet deltager borgernes kontaktpædagog(er), evt. borgers forældre/værge, repræsentant for borgernes dagtilbud, evt. borgeren selv, samt evt. repræsentanter fra handlekommune (sagsbehandler).

Kontaktaktpædagoger i såvel bo- og aktivitetstilbud har i forvejen udarbejdet en handleplan for den enkelte borger.
De forskellige mål som er opsat i handleplanerne, debatteres og evalueres kontinuerligt på afdelingsmøderne, og som et minimum igen på det efterfølgende handleplansmøde.
 

Bøgehusene
Fasanvej 3-5  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 52 50