Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Autisme

Autisme er en medfødt, biologisk betinget udviklingsforstyrrelse, der blandt andet påvirker evnen til at kommunikere, indgå i sociale sammenhænge, begrænser eller forstyrrer udviklingen af sprog. Mennesker med autisme udviser ofte en række andre, mindre specifikke problemer som overfølsomhed over for sanseindtryk, fobisk angst, søvnforstyrrelser, udadreagerende  og selvskadende adfærd.

Der findes flere former for autisme, og derfor taler man om autismespektret, som rummer flere forskellige diagnoser. De fire diagnoser inden for autismespektret er som følger:

Infantil autisme
Aspergers syndrom
Atypisk autisme
Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret

Fælles for alle 4 diagnoser er at borgeren ofte har brug for at være i et meget struktureret miljø, hvor personalet har et stort indgående kendskab til deres hverdag og rutiner.

Bøgehusene
Fasanvej 3-5  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 52 50