Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kastanjebo

På Kastanjebo er der 5 pædagoger

Kastanjebo er Bøgehusenes skærmede enhed, hvor der bor én ung borger.

Organisatorisk fungerer Kastanjebo som selvstyrende enhed, med teamledelse fra Skovbo og en pædagogisk koordinator.

Kastanjebos spidskompetence ligger i at kunne tilbyde fysiske og pædagogiske rammer der virker tryghedsskabende og dermed frustrationsnedsættende, med det formål at give borgeren større glæde og udfoldelsesmuligheder i hverdagen.

Dagen på Kastanjebo består af strukturerede faste rutiner og et meget bredt aktivitetsudvalg. Fælles for disse er, at alle aktiviteter baseres på grundige pædagogiske overvejelser med udgangspunkt i borgeren.

Der arbejdes ud fra et respektfuldt og anerkendende syn. En af metoderne til dette er PECS, hvor borgeren kan udtrykke ønsker og behov. Vi arbejder med Marte Meo som base for vores forståelse og analyse af kommunikation. Derudover arbejder vi, ligesom resten af huset med KRAP.

Kastanjebo rummer også et aktivitetstilbud, hvor borgeren har aktiviteter mellem 9 og 15. Aktiviteterne er særligt tilrettelagt, under hensyntagen til borgens udvikling og aktuelle behov.

Teamleder Kastanjebo   

Lars S Olesen
 
Tlf. 99 60 52 50
 
Email: Lasol@ikast-brande.dk

 

          

Bøgehusene
Fasanvej 3-5  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 52 50